فایل word تبیین تهدیدات و چالش ها ی فضای مجازی و نقش آن برخانواده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبیین تهدیدات و چالش ها ی فضای مجازی و نقش آن برخانواده ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است, بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در مباحث آسیب شناختی نهاد خانواده, یکی از محورهای مهم, بررسی آسیبهای ناشی از تحولات خانوادهاست. تحولاتی که خود منشا بروز دگرگونیهایی عمیق و اساسی در نوع روابط و ارزشهای خانوادگی میباشند. بسیاری از این تحولات ودگرگونیها از بیرون, بر خانواده تحمیل میشود. از زمانی که اینترنت وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز, علی رغم تمام محاسن و مزایای آن, یکسری دغدغهها و نگرانیهایی را بر خانوادهها تحمیل نموده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود بهجامعه و یا اقلیتی خاص نمیشود. به دلیل ویژگیهای خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده, بسیاری از والدین فرصت, امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاوردهاند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمرهنوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضا به دلیل ویژگیهای سنی وشخصیتی و کنجکاویهای خود متاثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند. در این پژوهش نگارندگان به بررسی مهمترین آسیب های فضای مجازی و تاثیرات آن بر خانواده ها پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد اجتماعی, فرهنگی, آموزشیو ... ارایه می شود.

لینک کمکی