فایل word تبیین جایگاه تربیت دینی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در مواجهه با تکفیری گرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبیین جایگاه تربیت دینی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در مواجهه با تکفیری گرایی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه جریانهای افراطگرا و خشونت طلب به ویژه در مناطق خاورمیانه به کمک دولتهای غربی و کشورهای منطقه همدست آنها,نوجوانان و جوانان را مورد هجمه عقاید و اندیشههای بنیادگرایانه خود برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود قراردادهاند. در این میان برای مقابله با این اغراضورزی و سیاستهای مخرب آنها بر عقاید این قشر آسیبپذیر, نظام تربیتی با تکیه برفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و تربیت دینی و آگاه ساختن نهادهای مختلف جامعه از طریق روشن ساختن ماهیت شوم این جریانها وجلو گیری از رسوخ افکار آنها در عقاید نوجوانان و جوانان, باید توسل جوید. در این پژوهش به بررسی جایگاه تربیت دینی و فلسفهتعلیم و تربیت اسلامی و نظام های مسول در آگاه ساختن متربیان خود برای جلوگیری از گرایش آنها به پیروی از تفاسیر خصمانه آنها از تعالیم مقدس اسلام در جهت رسیدن به اهداف دولتهای جهان خوار و اسراییل غاصب میپردازیم..

لینک کمکی