فایل word تحلیل ارث از اعیان ماترک شوهر در فقه شیعه وحقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحلیل ارث از اعیان ماترک شوهر در فقه شیعه وحقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

میراث زوجه از اموال غیر منقول عقار از مسایل بحث انگیز فقهی است که اقوال مختلفی در این باره مطرح شده که در این مقاله بررسی می شود. و همچنین بررسی حقوقی این موضوع در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات انجام شده در سال های اخیر که درباب اموالی که زوجه از ماترک زوج ارث می برد .دستور کار خود قرار داده است.

لینک کمکی